Funcionament

Grups A4

Grups de màxim 4 Alumnes

Formats per alumnes del mateix curs I que vinguin a millorar una assignatura concreta. Aquest grup no supera mai els 4 alumnes I aconsegueix una bona dinàmica de treball I resultats. Es formen a partir de dos alumnes.

Grups A2

Grups de màxim 2 alumnes

Dos companys o germans que estiguin en el mateix curs I vulguin una atenció pràcticament personalitzada. Escollint continguts i assignatures variades dins la mateixa hora.

Grup "Deures"

GRUPS DE 8 ALUMNES

Pensat per alumnes de primària que vulguin resoldre els deures acompanyats d’una professora I arribar a casa amb els deures acabats. Aquests grups consten d’un minim I maxim de 8 alumnes.

Particular

INDIVIDUAL

És una classe individualitzada on es tracta tot el que l’alumne necessiti dins el seu nivell. Serveix per alumnes amb dificultats per seguir el temari o que prefereixin una atenció personalitzada.