Classes

Primària

Reforç per alumnes de Primària. Deures. Reforç d'assignatures. Tècniques d'estudi. Lectoescriptura. Anglès.
Read More →

ESO i Batxillerat

Alumnes cursant ESO i Batxillerat. Reforç per assignatures, preparació d'exàmens, confecció de treballs... Matemàtiques Matemàtiques aplicades a les…
Read More →

Adults

Adults que estiguin preparant proves d'accés per lliure i necessitin suport. Horaris de matí i tarda. Cicles Formatius…
Read More →

Problemes d’Aprenentatge

Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Tractament de les dificultats d’aprenentatge. Trastorns d´aprenentatge (reeducació psicopedagògica) Valoració i orientació…
Read More →