Primària

Reforç per alumnes de Primària. Deures. Reforç d’assignatures. Tècniques d’estudi. Lectoescriptura. Anglès.

ESO i Batxillerat

Alumnes cursant ESO i Batxillerat. Reforç per assignatures, preparació d’exàmens, confecció de treballs… Matemàtiques Matemàtiques aplicades a les ciències socials Economia Física Química Ciències per al món contemporani Dibuix Tècnic […]

Adults

Adults que estiguin preparant proves d’accés per lliure i necessitin suport. Horaris de matí i tarda. Cicles Formatius de Grau Mitjà. Cicles Formatius de Grau Superior. Preparació per les probes […]

Problemes d’Aprenentatge

Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Tractament de les dificultats d’aprenentatge. Trastorns d´aprenentatge (reeducació psicopedagògica) Valoració i orientació pedagògica, acadèmica i professional Assessorament a pares (pautes de conducta i emocionals) […]